مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

مکتب ویژگی های روانشناختی کارآفرینان

يكشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ

پیشینه­ی مطالعات کارآفرینی نشان می­دهد که مطالعات تجربی که مفروضات مکتب ویژگی­های روانشناختی و مدل ویژگی­هایش را دنبال می­کنند در مقایسه با سایر مکاتب کارآفرینی رواج بیشتری داشته­اند(Kruzic & Pavic, 2010) رویکرد ویژگی­ها بر روی این فرض تاکید می­کند که کارآفرینان دارای ویژگی­ها، دیدگاه­ها و ارزش­هایی هستند که یک نیروی محرک برای آنها فراهم می­کنند و آنها را از دیگران متمایز می­سازند(Gurol& Atsan, 2006) در واقع، رویکرد ویژگی­ها سعی در شناسایی توانایی­های بالقوه­ی کارآفرینان از طریق ارزیابی قابلیت­های شخصی، ویژگی­های شخصیتی و انگیزه­های کارآفرینانه دارد(Haase & Lautenschlager, 2010).

افراد کارآفرین و کسانی که از ویژگی­های کارآفرینانه بهره­مندند، می­توانند در مسیر تحولات حرفه­ای پیش­کنشی عمل کنند، مسیر دگرگونی­ها را بشناسند و نسبت به نیازهای جدید آگاهی یابند و در راستای ایجاد مشاغل جدید نقش آفرین باشند؛ بر این اساس لازم است که دانشجویان به گونه­ای پرورش یابند که ویژگی­های کارآفرینانه در آن­ها رشد کند(Gibb،2000). اگرچه کارآفرینی، مفهومی است که در آغاز در اقتصاد مطرح بود و تا دهد­ی ششم قرن بیستم بیش­تر از سوی اندیشمندان اقتصادی به آن پرداخته می­شد، اما در مجموع آن­ها نتوانستند تعریفی جامع و کامل از کارآفرینی ارایه کنند، بنابراین نقش آن در نظریه­های اقتصادی به تریج کمرنگ شد و همراه پررنگ شدن نقش کارآفرینان در توسعه­ی اقتصادی جوامع، روان­شناسان به بررسی ویژگی­های کارآفرینان پرداختند(احمدپور داریانی و رضاییان،1377). مطالعه کارآفرینی در روان­شناسی بر درک این نکته که چگونه صفات افراد با انگیزش و عملکرد کارآفرینان ارتباط دارد، متمرکز است(احمدپورداریانی و مقیمی،1385).

عابدی(1381) بیان می­کند که براساس مکتب ویژگی­های روان­شناختی کارآفرینی، نیازها، انگیزه­ها، نگرش­ها، احساسات و ارزش­های افراد مبنای رفتار اولیه آن­هاست و ارزش­های غالب افراد را وادار به رفتار ویژه­ای می­کنند.

مقیمی(1380) با اشاره به مکتب کارافرینی انسانی می­گوید که این مکتب ویژگی­هایی را برای کارآفرینان موفق برمی­شمارد که برخی از آن­ها عبارند از: نیاز به موفقیت شخصی، نیاز به کم کنترل، فعالیت­های خود تنظیمی، باور به توانایی خود در کنترل نتایج زندگی، ریسک­پذیری، تحمل ابهام زیاد، عزت نفس و عدم انطباق­پذیری.

جارج پورچ[1]2007) ویژگی­های کارآفرینان را چنین برمی­شمارد :

 1. خوش آیندی موفقیت؛
 2. فشار برای غلبه بر مشکلات؛
 3. سخت­کوشی؛
 4. خوش­آیندی کار؛
 5. پرورش کیفیت؛
 6. پذیرش مسئولیت؛
 7. پاداش مداری؛
 8. خوش بینی؛
 9. تعالی­مداری ؛
 10. سودمداری.

کارلند (به نقل از علوی 1382) بر ویژگی­های زیر در کارآفرینان تأکید می­کند :

 1. نیاز به توفیق؛
 2. مرکز کنترل درونی؛
 3. تمایل به مخاطره­پذیری؛
 4. نیاز به استقلال؛
 5. خلاقیت.

به باور بوشوف و بستر(2003)، ارتباط بین رویکرد نگرش کارآفرینی و متغیرهای دموگرافیکک-بیوگرافیک گوناگون،  شخصیت و متغیرهای مرتبط با کار مورد مطالعه فراوان قرار گرفته و بین نگرش کارآفرینی، شخصیت و متغیرهای کار ارتباط بدست آمده است.

احمدپور داریانی(1382) با ارایه­ی مدل استراتژیک کارآفرینی دانشگاهی، سه دسته عوامل­ دانشی، مهارتی و کارآفرینی را ذکر می­کند که تعامل آن­ها می­تواند متضمن موفقیت دانشجو پس از فراغت از تحصیل باشد.

براساس این مدل، دسته­ی سوم ویژگی­هایی مثل نوآوری، خلاقیت و ریسک­پذیری است. به باور این پژوهشگر هدف اولیه توسعه­ی کارآفرینی در دانشگاه، پرورش افرادی متکب به نفس و آگاه به فرصت­هاست.

به باور گیب و هانن(2007)، یکی از هدف­های کارآفرینی در دانشگاه­ها تمرکز بر پرورش رفتارهای کارآفرینانه در دانشجویان است، آن­ها باید یاد بگیرند که افرادی نوآور و خلاق باشند و ابتکار و تفکر مستقل را بیاموزند.

در پژوهشی که کولینز[2](2007) انجام داده، کارآفرینان مرد در ویژگی­های انعطاف­پذیری، تحمل ریسک، مدیریت زمان و برون­گرایی نمره­های بالاتر، کسب کردند در حالی که زنان در برنامه­ریزی، شهود و ادراک نمره­های بالاتری داشته­اند.

هاتن[3](1993)، در پژوهش خود در مورد تأیید برناه­ی آموزشی بر نگرش نسبت به کارآفرینی نتیجه گرفت که در شرکت کنندگان با مرکز کنترل درونی، نگرشی مثبت­تر نسبت به کارآفرینی ایجاد شد. در پژوهش دیگری که کارلند(1991) انجام داد، مشخص گردید که بین نوآوری،ریسک­پذیری و نیاز به موفقیت کارآفرینان و غیرکارآفرینان تفاوت وجود دارد، ولی بین دو گروه زنانن و مردان کارآفرین تفاوتی مشاهده نشد.

در پژوهشی که سینگ و دنوبل[4](2003) انجام دادند، تحلیل رگرسیون مشخص کرد که تمایل به خویش­فرمایی با شخصیت افراد مرتبط است؛ افزون بر این، بین شخصیت، جنسیت و تمایل به خویش فرمایی ارتباط مثبت به دست آمد.

ویک، بوشوف و بستر[5](2003) در پژوهش خود نتیجه گرفتند که بین نگرش کارآفرینانه، شخصیت و متغیرهای کار ارتباط قوی وجود دارد و متغیرهای ذکر شده پیش­بینی کننده­ی قوی برای نگرش کارآفرینانه هستند.

یونگا و نورای(2000) در پژوهشی به بررسی ویژگی­های کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه­های ترکیه پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویانی که تمایل خود را برای راه­اندازی کسب و کار مستقل نشان داده بودند، در همه­ی ویژگی­های کارآفرینی به جز تحمل ابهام و اعتماد به نفس، نمره­هایی بالاتر داشتند. با این حال که فقط 18 درصد دانشجویان تمایل به کارآفرین شدن از خود نشان داده بودند.

 


[1] John G. Burch

[2] collins

[3] Hatten

[4] Singh cangarom & Denoble Alex

[5] Wyk Boshof & Bester