مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

موسسه فرهنگی رسانه پردازان خلاق

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ

29امین نمایشگاه کتاب تهراناز غرفه موسسه فرهنگی رسانه پردازان خلاق به و موسسه دیجیتال پارسی مدیر مسئولی مهندس وحید سعدی در 29امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید فرمایید و هدیه مذکور را دریافت نمایید.