مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

این عنوان مقاله ای خواندنی است که توسط آقای حمید حسن آبادی ، ایران ترجمه شده است، در مقدمه ی آن چنین آمده است :

سؤال حیاتی وجود دارند که اعضای هیات مدیره می‌بایست در هنگام بحث با مدیران فناوری‌اطلاعات و کسب‌و‌کار راجع به سیاست فناوری شرکت، بپرسند.


بعضی از سازمان‌ها در حال ایجاد انجمن‌های فناوری جدید، ارتقاء مهارت مدیران شرکت و تقویت استفاده از فناوری اطلاعات، همه با هدف اجازه دادن به اعضای هیئت مدیره برای پرسش سؤالات درست راجع به فناوری، هستند. امّا اساسی‌ترین سؤالات در زمانیکه فناوری‌‌های دیجیتال در حال از هم گسیختن صنایع هستند و تسلط بر این فناوری‌ها، کلید بقاء و موفقیت طولانی مدت است، چه می‌باشند؟

مطمئناً، خصوصیات شرایط شرکت‌‌ها، تمرکز مباحث و جزئیات سؤالات را تعیین می‌کنند. به هر‌حال، در میان همه صنایع، هر مدیر شرکت  چه آشنا با فناوری‌اطلاعات و چه نه  از مرور سؤالات زیر بعنوان نقطه‌ی شروعی برای شکل‌دهی یک مکالمه مؤثر با هیئت‌مدیره درباره اینکه شرکت به چه چیز‌هایی نیاز دارد تا به یک برنده در استفاده از فناوری تبدیل شود، بهره می‌برد.

 متن کامل ترجمه ی این مقاله ی