مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

 

رویداد

 

اگر قصد کارآفرینی دارید و نمی داند از کجا آغاز کنید و مسیر موفقیت شما چیست حتما

از صفر تا 100 کارآفرینی را در رویداد دو روزه چهارشنبه 22 و پنجشنبه 23 آذر 96 از ساعت 10 صبح تا 13

با خبرگان علم کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران دنبال نمایید.

 

 

ثبت نام با ارسال عدد 1 به شماره موبایل 09199910049 و یا تماس با تلفن های 66415733 /  66415661