مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

کارآفرینی بر محور اکوسیستم و اقتصاد دانش بنیان

مهندس سعدی

رشد و توسعه متوازن اقتصادی و اجتماعی کشور با کارآفرینی بر مبنای عامل اصلی سرمایه انسانی در اکوسیستم و ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی برتر در فضای انگیزشی رقابتی کارآفرینانه و حمایت از تولید ملی دست یافتنی است. بی شک ثروت کل جامعه حاصل مجموع ثروت اقتصادی و ثروت اجتماعی است.


طبقه بندی موضوعی
اوقات شرعی

جدیدترین آمار از ضریب نفوذ اینترنت در ایران

سه شنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۰۸:۴۴ ب.ظ

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، 5 استان دارای بالاترین ضریب نفود اینترنت را اعلام کرد که براساس این ارزیابی ها، استان مازندران با ضریب نفوذ 83.85 درصد، رتبه اول بالاترین تعداد کاربر اینترنت در کشور را به خود اختصاص داده است.

 ارزیابی های صورت گرفته از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه نشان می دهد که استان مازندران براساس میزان استفاده از تکنولوژیهای تلفن همراه، وایمکس، فیبرنوری، دایل آپ و ADSL برای اتصال به شبکه اینترنت، با کسب ضریب نفوذ 83.85 درصد و 3 میلیون و 73 هزار و 943 نفر جمعیت بالاترین ضریب نفوذ اینترنت کشور را با داشتن 2 میلیون و 577 هزار و 645 کاربر و یک میلیون و 509 هزار و 968 مشترک در اختیار دارد.

در این استان 31.47 درصد کاربران برای اتصال به اینترنت از فناوری ADSL، حدود 12.44 درصد از دایل آپ، 7.94 درصد از فیبرنوری، 0.96 درصد از اینترنت وایمکس و 31.04 درصد برای اتصال از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند.براساس آمارهای ارائه شده در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت، پس از مازندران، استانهای تهران، اصفهان، خوزستان و سمنان در رده های دوم تا پنجم استانهای دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت قرار گرفته اند.

در این بررسی ها، پارامترهای اندازه گیری براساس تعداد کاربر، تعداد مشترک و جمعیت استان سنجیده شده است به نحوی که استان تهران با 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر جمعیت دارای 9 میلیون و 507 هزار و 662 کاربر و 7 میلیون و 148 هزار و 618 مشترک اینترنت بوده و ضریب نفوذ اینترنت در این استان 78.55 درصد اعلام شده است.

همچنین استان اصفهان به عنوان سومین استان دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت در کشور، با 4 میلیون و 879 هزار و 312 نفر جمعیت، دارای ضریب نفوذ 70.48 درصد در بخش اینترنت است و شمار کاربران آن 3 میلیون و 439 هزار و 168 نفر و تعداد مشترکان اینترنت آن 2 میلیون و 208 هزار و 935 نفر برآورد می‌شود.

 در این رده بندی استان خوزستان با 4 میلیون و 531 هزار و 720 نفر جمعیت و ضریب نفوذ اینترنت 68.4 درصد در رتبه چهارم قرار دارد و تعداد کاربران اینترنت در این استان 3 میلیون و 99 هزار و 776 نفر و تعداد مشترکان آن نیز 2 میلیون و 90 هزار و 613 نفر اعلام شده است.

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور براساس پارامترهای شبکه، ضریب نفوذ اینترنت استان سمنان را 65.45 درصد اعلام و این استان را با جمعیت 631 هزار و 218 نفر و تعداد 413 هزار و 156 کاربر و 291 هزار و 299 مشترک پنجمین استان دارای ضریب نفوذ بالای اینترنت ارزیابی کرده است.

جدول 5 استان دارای بالاترین تعداد کاربر اینترنت استانهای دارای بیشترین کاربر اینترنت جمعیت استان تعداد کاربر تعداد مشترک ضریب نفوذ اینترنت استان


 1. مازندران 3 میلیون و 73 هزار و 943 نفر 2 میلیون و 577 هزار و 645 کاربر یک میلیون و 509 هزار و 968 مشترک 83.85 درصد

 2. تهران 12 میلیون و 183 هزار و 391 نفر 9 میلیون و 507 هزار و 662 کاربر 7 میلیون و 148 هزار و 618 مشترک 78.55 درصد

 3. اصفهان 4 میلیون و 879 هزار و 312 نفر 3 میلیون و 439 هزار و 168 نفر 2 میلیون و 208 هزار و 935 70.48 درصد

 4. خوزستان 4 میلیون و 531 هزار و 720 نفر 3 میلیون و 99 هزار و 776 نفر 2 میلیون و 90 هزار و 613 نفر 68.4 درصد

 5. سمنان 631 هزار و 218 نفر 413 هزار و 156 کاربر 291 هزار و 299 مشترک 65.45 درصد


  براساس آخرین آمار اعلام شده از ضریب نفوذ اینترنت در کشور از سوی مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- بالغ بر 61.06 درصد جمعیت کشور به اینترنت متصل می شوند؛ براین اساس با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در کشور، شمار کاربران اینترنت 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر و تعداد مشترکان این پروتکل ارتباطی 32 میلیون و 838 هزار و 619 نفر تا پایان سال 91 اعلام شده است.

  در این ارزیابی ها، مشترکان اینترنت موبایل - GPRS - با 30.11 درصد ضریب نفوذ و 22 میلیون و 629 هزار کاربر، بیشترین آمار اتصال به اینترنت را به خود اختصاص داده اند؛ در همین حال ضریب نفوذ اینترنت کل کشور از طریق اتصال کاربران با فناوری ADSL حدود 10.89 درصد، اینترنت دایل آپ 9.23 درصد، اینترنت وایمکس 2.7 درصد و اینترنت فیبر 8.13 درصد اعلام شده است.

  آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت ضریب نفوذ کل اتصالات به اینترنت 61.06 درصد

 • تعداد کل کاربران 45 میلیون و 884 هزار و 144 نفر

 • تعداد کل مشترکان 32 میلیون و 838 هزار و 619 نفر

 •  تعداد کل جمعیت کشور براساس اعلام مرکز آمار 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر